Zakończenie projektu

Szanowni Państwo!

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy współpracy Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Brześciu zakończyła realizację projektu nt. „Opracowanie technologii budowy domów ekologicznych i energooszczędnych z kompozytów wypełniających szkielet drewniany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa, Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Zrealizowano cel ogólny:

Zwiększenie do końca trwania projektu możliwości zastosowania ekotechnologii mających wpływ na poprawę jakości środowiska naturalnego wykorzystywanych w ekobudownictwie na obszarze objętym projektem.

Zrealizowano cele szczegółowe:

 1. Opracowanie do końca trwania projektu nowych rozwiązań technologicznych zwiększających efektywność energetyczną budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze realizacji projektu.
 2. Polepszenie do końca trwania projektu współpracy polsko-białoruskich naukowców w dziedzinie ochrony środowiska i oszczędzania energii na obszarze realizacji projektu.
 3. Wypromowanie do końca trwania projektu postaw oszczędzania energii i ochrony środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym.

Osiągnięto następujące rezultaty:

 • 1 koncepcja projektu technologicznego i technicznego budynku energooszczędnego i ekologicznego;
 • 1 metodologia implementacji badań;
 • 1 opracowanie badań pilotażowych mieszanki stwardniałego komponentu z zastosowaniem lnu;
 • 4 seminaria naukowe (2 w Polsce i 2 na Białorusi) dotyczące między innymi zastosowania rozwiązań ekologicznych w budownictwie;
 • 4 spotkania informacyjne dla rolników (2 w Polsce i 2 na Białorusi) na temat uprawy konopi i roślin ekologicznych, w tym roślin oleistych typu len.
 • trójjęzyczna recenzowana publikacja pt. „Opracowanie technologii budowy domów ekologicznych i energooszczędnych z kompozytów wypełniających szkielet drewniany” wydana w dwóch tomach;
 • 1 strona internetowa projektu;
 • 4 artykuły naukowe;
 • 1 wyposażone laboratorium;
 • 1 broszura informacyjna;

Ponadto:

 • 120 mieszkańców wsi i innych interesariuszy, którzy uczestniczyli w spotkaniach informacyjnych na polskim i białoruskim terytorium projektowym zdobyło wiedzę o innowacyjnym wykorzystaniu roślin oleistych, takich jak len oraz konopie włókniste w ekobudownictwie;
 • nastąpił wzrost świadomości u 120 uczestników z rejonów wiejskich, którzy wzięli udział w spotkaniach informacyjnych oraz u 120 uczestników seminariów na temat wykorzystania wyników uzyskanych w badaniach naukowych;
 • u 120 uczestników seminariów naukowych nastąpił wzrost świadomości dotyczący wykorzystania technologii opracowanej w ramach projektu badawczego.

 

Wykonane badania są obiecujące, potwierdzają wcześniejsze założenia i w pełni mogą być wykorzystane w dalszych działaniach zmierzających do wdrożenia w budownictwie. Ponadto zdobyte doświadczenie umożliwia przystępowanie do kolejnego etapu, czyli realizacji budynków ekologicznych i energooszczędnych z kompozytów wypełniających szkielet drewniany. Zamierzeniem autorów jest złożenie kolejnego wniosku na realizację budynków ekologicznych, co wskazuje na spełnienie wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju w budownictwie, znaczące obniżenie CO2 oraz recycling.

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
Kierownik projektu
30.11.2015 r.

 

Do pobrania: Zakończenie projektu.pdf