Relacja z II spotkania informacyjnego dla rolników

10 listopada 2015 roku odbyło się II spotkanie informacyjne dla rolników zorganizowane w ramach projektu „Opracowanie technologii budowy domów ekologicznych i energooszczędnych z kompozytów wypełniających szkielet drewniany”. Na początku spotkania Kierownik Projektu, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Fic przywitał wszystkich uczestników , rolników z obszaru wsparcia. Podczas spotkania wygłoszono dwa wykłady, które dotyczyły metod i sposobów wykorzystania konopi włóknistych w przemyśle ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa energooszczędnego. Pierwszy wykład nt. „Uprawa konopi jako alternatywna dla rolnictwa na obszarze Polski Wschodniej” prowadziła Pani dr inż. Bogumiła Zadrożniak, która omówiła możliwości zastosowania i uprawy konopi w rejonach Polski Wschodniej, a także przedstawiła opis botaniczny gatunku oraz jego wymagania klimatyczne i glebowe. Po przerwie, drugi wykład, dotyczący „Możliwości upraw i budowy domów z wykorzystaniem odpadów z konopi włóknistych” wygłosiła Pani mgr inż. Monika Jarosz-Hadam. Podczas prezentacji poruszane były kwestie związane z efektywnością energetyczną budynków wykonywanych w technologii wykorzystującej odpady z konopi. Po obu wystąpieniach odbyła się dyskusja.