Relacja z I spotkania informacyjnego dla rolników

5 listopada 2015 roku odbyło się I spotkanie informacyjne dla rolników, zorganizowane w ramach projektu „Opracowanie technologii budowy domów ekologicznych i energooszczędnych z kompozytów wypełniających szkielet drewniany”. Na początku Kierownik Projektu, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Fic przywitał wszystkich gości i przedstawił krótką charakterystykę projektu. Następnie odbyły się dwa wykłady. Pierwszy z nich pt. „Uprawa i zastosowanie konopi na obszarach przyrodniczo cennych” zawierał charakterystykę obszarów przyrodniczo cennych ze względu na ich rzadkość, typowość, użyteczność, symbolikę i walory estetyczne. Wskazywał również na możliwości uprawy i wykorzystania odmian konopi włóknistych na tych obszarach. Prelegentem była Pani dr inż. Bogumiła Zadrożniak. Drugi wykład wygłosiła Pani mgr inż. Monika Jarosz-Hadam, która zaprezentowała tematykę „Wykorzystania konopi włóknistych w budownictwie”. Podczas wystąpienia poruszone zostały kwestie związane z zastosowaniem konopi nienarkotycznych przy budowie budynków jednorodzinnych, omówiono również współczynniki przenikalności cieplnej przez przegrody i sposoby montażu. Po spotkaniu uczestnicy mieli możliwość zadania pytań dot. prezentowanej tematyki.