Relacja z II seminarium naukowego

23 października 2015 roku odbyło się II seminarium naukowe, zorganizowane w ramach projektu „Opracowanie technologii budowy domów ekologicznych i energooszczędnych z kompozytów wypełniających szkielet drewniany”. W seminarium uczestniczyła kadra naukowa z różnych ośrodków akademickich. Na początku Kierownik Projektu, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Fic przywitał wszystkich gości i przedstawił krótką charakterystykę projektu. Następnie głos zabrała Pani dr inż. Bogumiła Zadrożniak, która przedstawiła charakterystykę gatunków konopi i różnorakich form zastosowania ich w poszczególnych gałęziach przemysłu w wystąpieniu nt. „Możliwości wykorzystania konopi w różnych gałęziach przemysłu”. W drugiej części spotkania Pan mgr inż. Przemysław Brzyski wygłosił referat pt. „Technologia wykonywania budynków przy użyciu kompozytu wapienno-konopnego”. Prelegent przedstawił techniki wykonywania fundamentów oraz drewnianej konstrukcji szkieletowej ścian i dachu w budynkach wykonanych z wykorzystaniem konopi przemysłowych. Zaprezentował również zasady aplikacji mieszanki wapienno-konopnej w poszczególne przegrody budowlane. Na koniec seminarium odbyła się dyskusja i wymiana poglądów.