Relacja z I seminarium naukowego

22 stycznia 2015 roku odbyło się I seminarium naukowe, zorganizowane w ramach projektu „Opracowanie technologii budowy domów ekologicznych i energooszczędnych z kompozytów wypełniających szkielet drewniany”. Na początku Kierownik Projektu, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Fic przywitał wszystkich gości i przedstawił krótką charakterystykę projektu. Następnie odbyły się dwa wykłady. Pierwszy z nich pt. „Powrót do tradycji – możliwość uprawy konopi w rejonie Polski Wschodniej” prezentował historię upraw konopi włóknistej w rejonie Polski Wschodniej, wszechstronne wykorzystanie jej odmian oraz korzyści wynikające z możliwości uprawy tej rośliny. Drugi wykład pt. „Budownictwo naturalne – budynki z konopi” dotyczył możliwości wykorzystania konopi siewnej w budowie ekologicznych budynków. Scharakteryzowany został beton konopny, jego skład, metoda wytwarzania oraz podstawowe właściwości. Opisane zostały techniki wykonywania przegród w takich budynkach wraz z przykładami szczegółów konstrukcyjnych. Przybliżono również ekologiczne aspekty wykorzystania betonu konopnego. Prelegentami byli: Pani dr inż. Bogumiła Zadrożniak oraz Pan mgr inż. Przemysław Brzyski, zaś uczestnikami – kadra naukowa z różnych ośrodków akademickich. Po spotkaniu uczestnicy mieli możliwość zadania pytań dot. prezentowanej tematyki.